ŞAŞILIK TEDAVİSİ

Şaşılık Nedir?

Şaşılık her iki gözün birbiriyle olan paralelliğini kaybetmesi durumudur.Her bir göz çevresinde göz hareketlerinden sorumlu 6’şar adet kas bulunur. Bunların birinde veya birkaçında kuvvet azlığı veya fazlalığı olması şaşılığa neden olur.Bir göz düz bakarken diğeri içe, dışa, yukarı veya aşağı doğru kayabilir.Bu durum şaşılık olarak adlandırılır.Gözlerdeki kayma şaşılığın sebebine göre sürekli ya da geçici süreli oluşabilir.

Şaşılığın Nedenleri Nelerdir?

  • Kalıtsal faktörler (Ailede şaşılık varlığı)
  • Doğumsal beyin hasarı
  • Santral sinirsistemi hastalıkları
  • Göz içi tümörler
  • Görme bozukluğu yapan diğer göz hastalıkları (katarakt, iltihap vb.)
  • Düzeltilmemiş kırma kusurları
  • Sistemik hastalıklar
  • Göz kaslarının birinde veya birkaçında sonradan gelişen felç

Şaşılıkta Erken Tanı Neden Önemlidir?

Şaşılık tedavisinde erken teşhis çok önemlidir.Tanı için geç kalındığında çocukların gözlerinde estetik problemlerinin yanı sıra ömür boyu sürecek görme azlığı yani göz tembelligi oluşabilmektedir.Şaşılıkta erken tanı ve tedavi ile göz tembelliği önlenebilir, Bu nedenle şaşılıkşüphesi olan her çocuğun belirli bir yaşa gelmesi beklenmeden göz hekimine götürülmesi gerekir.

Şaşılık Belirtileri

Gözlerin birbiri ile olan paralelliğinin kaybolması

Göz kayması

Göz sulanması

Göz çevresinde

Baş ağrısı

Çift görme

Üç boyutlu görüntünün kaybolması

Bulanık görme

Baş ya da yüzün bir tarafa dönük durması

Şaşılık Tedavisi

Şaşılık tedavisinin amacı mevcut olan kaymanın düzeltilmesidir. Bu tedavinin çocukluk çağında uygulanmasının nedeni şaşılık nedeni ile oluşabilecek göz tembelliğinin engellenmesidir. Ayrıca, erken tanı ile uygulanan tedavinin başarısı daha yüksektir.

Gözlükle Tedavi

Bazı şaşılıkların nedeni miyopi, hipermetropi veya astigmat gibi kırma kusurlarıdır.Bu tür şaşılıklarda bu kırma kusuru gözlük kullanılarak tedavi edilirse şaşılık da düzelir. Bu tip şaşılıkların tedavisinde gözlük yeterli olmaktadır.

Kapama Tedavisi

Bu tedavi yöntemi hastanın şaşılığı göz tembelliğine bağlıysa uygulanır.Sağlam göze kapama uygulanarak, kayan göz çalıştırılır ve güçlendirilir.

Ortoptik Tedavi

Ortoptik tedavi, göz kaslarına uygulanan bir tür fizik tedavi yöntemidir.Zayıf olan göz kaslarını kuvvetlendirmek için uygulanır.

Şaşılık Ameliyatı

Gözlük ve diğer tedavi yöntemleriyle düzelmeyen şaşılıklarda ameliyat uygulanır. Şaşılık ameliyatının amacı mevcut olan kaymanın düzeltilmesi ve  çift görmenin ortadan kaldırılmasıdır. Uygulanan ameliyat ilegözler paralel hale, yani direk bakışta aynı yere bakacak şekle getirilir. Ameliyat öncesi yapılan göz muayenesi ve şaşılık miktarının ölçümleri doğrultusunda, kayma tipine göre; göz dışı kaslarının gücünün zayıflatılması,güçlendirilmesi veyayerinin değiştirilmesi için cerrahi yöntemler uygulanır. Bazı hastalarda şaşılık ameliyat sonrası erken dönemde göz kasları üzerinde bırakılan dikişler hasta yatağında damla anestezisi altında sıkılaştırılıp ya da gevşetilerek ameliyat sonrası geride kalan kayma miktarı düzeltilebilir.

Şaşılık ameliyatı genellikle genel anestezi altında uygulanır. Buameliyatın çocukluk dönemde uygulanmasının diğer bir önemi ise oluşabilecek göz tembelliğinin engellenmesine yardımcı olmaktır.Ameliyatın zamanında yapılmaması durumunda çocuklarda kalıcı göz tembelliği gelişme riski vardır.Erken tanı ile uygulanan ameliyatın başarısı daha yüksektir.Ayrıca, ameliyat edilmedigi takdirde, gözlerdeki kayma miktarı giderek  artarakgöz hareketlerinde kısıtlılık da gelişebilir. Şaşılığın düzeltilmesi için birden fazla sayıda ameliyat gerekebilir.Ameliyat ile şaşılık düzeltilse bile, ilerideki dönemde tekrar kayma gelişme riski vardır.Bu nedenle ameliyat sonrası kontrol muayenelerine uzun süre devam etmek gerekir.

Ameliyattan sonra enfeksiyondan korunmak için antibiyotikli, yara iyileşmesi için kortizonlu damla ve suni gözyaşları 2-3 hafta kullanılmaktadır.

Fotoğraftaki çocuğumuzun doğumdan sonraki ilk 6 ayında kayması baslamış.Serebral palsi ve kas hastalığı olması nedeniyle şaşılığının ameliyat ile düzeltilmesi zor olan bir olgu. Ameyat sonrası sonuçları çok iyi.

Şaşılık Tedavisinde Botoks Yöntemi

Gözlerin birbiriyle olan paralelliğini kaybetmesi olan şaşılık, doğumsal beyin hasarı, kalıtsal nedenler, göz içi tümörler ve göz kaslarında gelişen felç gibi hastalıklar nedeniyle oluşabilir.Şaşılığın tedavisinde birçok tedavi yöntemi uygulanmaktadır.Bunlardan biri de Botoks yöntemidir. 1989 yılından bu yana uygulanan bu tedavi FDA onaylı olup yurt dışında daha yaygın olarak kullanılmaktadır.

Botoks yöntemi bazı şaşılık tiplerinde daha etkilidir. Botoks tedavisinin en etkili olduğu şaşılık tipi, göz kası felçlerine bağlı olarak aniden gelişen şaşılıktırBu şaşılık tipinde cerrahi tedavi için 6 ay beklemek gerekir. Ancak bu hastalarda çift görme sorunu da geliştiği için,6 aylık süre çok sıkıntılı geçmektedir. Bu dönemde uygulanan botoks tedavisi, hem hastanın çift görmesini ortadan kaldırmakta, hem de gözdeki kaymayı düzeltmektedir.  

Botoks yöntemi, bebeklik dönemde başlayan şaşılıkların tedavisinde de başarılı olarak kullanılmaktadır. Erken yaşta ameliyat olması gereken bebeklerde anestezi riski çok fazla olduğu için, bu yaş grubunda da botoks uygulaması daha az riskleri olması nedeniyle öncelikle tercih edilir. 

Bu olgumuzda kayma doğumdan 8 ay sonra farkedilmiş ve kayma giderek artmış.Sağ gözde belirgin kayması olan hasta botox uygulamasında çok fayda gördü.

Doğumsal beyin patolojisi olan bebeklerde şaşılık normal çocuklara göre daha sık görülür.Bu bebeklerde de anestezi riski çok fazladır ve botoks yöntemi tedavide öncelikle uygulanabilir.

Botoks tedavisi şaşılık ameliyatları sonrasında tam düzelme sağlanamadığında da kullanılabilir.Ameliyat sonrası görülen küçük açılı kaymalarda botoks tedavisi ile düzelme sağlanabilir.Ayrıca botoks yöntemi bazı şaşılık ameliyatlarında başarıyı arttırmak amacıyla da kullanılabilir.

Botoks Şaşılığı Nasıl Düzeltiyor?

Botoks, kasları harekete geçiren sinir uçlarına etki ederek kası felç eder. Etkisi 6 ay sürmektedir. Gecici bir felç yapmasına rağmen bu süre içinde kasların yapısında ve fonksiyonlarında kalıcı değişiklikler meydana gelir, böylece kayma azalır.

Botoks Uygulaması Nasıl Yapılmaktadır?

Çocuklarda anestezi, doktorun uyguladığı sedoaneljezi eşliğinde yapılmaktadır. Sedoaneljezi, ameliyatlarda uygulanan genel anesteziden daha az riskli bir yöntemdir. Genel anestezi alması riskli olan çocuklara sedoaneljezi altında botox tedavisi uygulayabiliyoruz.Erişkinlerde ise botoks uygulaması, gözler anestezik damlayla uyuşturulduktan sonra uygulanır.  Botoks uygulaması yaklaşık 5 dakika sürmektedir.Dokulara ve damarlara zarar vermeyen özel bir iğne ve EMG cihazı ile botoks kasın olduğu bölgeye verilir.Hasta uygulamadan hemen sonra normal hayatına devam edebilir.İşlem gözde uygulanan bölgede herhangi bir iz bırakmaz.Botoks enjeksiyonlarının tekrarlanabilmesi ve hastanın cerrahi tedavi şansını etkilememesi en önemli avantajlarındandır.

Botoksun Avantajları Nelerdir?

Erişkin hastada poliklinik koşullarında genel anesteziye gerek duyulmadan uygulanabilmesi

Uygulama sonrası normal yaşantısına devam edebilmesi

Genel anestezi riskinin olmaması

Botoks enjeksiyonun tekrarlanabilmesi

Botoks enjeksiyon sayısı için üst sınır olmaması

Skar (iz) bırakmaması, göz dolaşımını etkilememesi

Botoks ilacının geçici etkili olması

Hastanın cerrahi tedavi şansını etkilememesi

Botoks Hangi Durumlarda Uygulanır?

BTA tedavisi kas felçlerine bağlı gelişen şaşılıkların modern tedavisinde yerini almış etkili bir tedavi yöntemidir. Göz dışı kasların felcine bağlı olarak ani gelişen şaşılıklarda cerrahi tedavi için 6-8 ay kadar beklemek gerekir. Çünkü bu tip şaşılıkların kendiliğinden düzelme ihtimali vardır, ancak bu hastalarda genellikle çift görme de şaşılığa eşlik eder ve bu durum hasta için katlanılması zor bir durumdur. Bu hastalarda bekleme döneminde çift görmeyi ortadan kaldırdığı için en uygun tedavi botoks uygulamasıdır.

Doğuştan şaşılıklarda, ilk bir yaş içinde ameliyat olunmazsa üç boyutlu görme kazanılamaz.Risk nedeniyle anestezi alamayacak çocuklara botoks uygulaması tercih edilir.

Botoks ayrıca saşılık ameliyatı sonrasında tam düzelme sağlanamamış olan hastalarda da uygulanabilmektedir.

Bizimle İletişime Geçin

Bana soru sorabilir, randevu talebinde bulunabilir, istek ve önerilerinizi iletebilirsiniz…