SIKÇA SORULAN SORULAR

Çocuklarda göz tembelliği ve göz hareketlerinde kısıtlılık gelişebilir.Gözdeki kayma miktarı da giderek artar.

Kaymanın yetersiz düzelmesi

Kaymanın aşırı düzelmesi

Enfeksiyon

Görme değişiklikleri ya da çift görme

Allerjik reaksiyon

Konjonktiva dokusunda kist

Göz dolaşımının sıkıntıya girmesi

Kapak aralığının değişmesi

Kanama

Kaslarda ve çevresindeki dokularda zedelenme ve hasar

Kasın göze tutunduğu yerden ayrılarak geriye doğru kaçması

Kas cerrahisine bağlı olarak gelişebilen kalp ritminde bozuklukları

Şaşılık ameliyatları lokal ya da genel anestezi altında yapılabilir. Lokal anestezi uygulamasında ağrı hissini önlemek ve göz hareketlerinin engellenmesi için anestezik madde iğne ile göz arkası ve çevresine uygulanır.

Lokal/genel anestezi sırasında oluşabilecek komplikasyonlar:

  • Göz ve/veya arkasındaki damarlarda ve sinirlerde iğne ile zedelenme
  • Anestezik madde ile görme sinirinde hasar oluşumu
  • Anestezik ilaca karşı alerjik reaksiyon
  • Genel anesteziye bağlı ya da anestezi uygulaması sırasında gerekli olan durumlarda kan ve/veya kan ürünlerinin transfüzyonuna bağlı sorunlar

Müdahale edilecek kasın sayısına ve uygulanacak yönteme göre 30-60 dakika veya biraz daha fazla sürebilir. Ayrıca, lokal veya genel anestezi için geçecek süreleri de ilave etmek gerekir.

Şaşılığın erken fark edilerek tanı koyulması çok önemlidir. Çünkü geç kalındığında çocuklarda ömür boyu sürecek kalıcı görme azlığı (amblyopi) meydana gelebilir. Erken tanı ile uygulanan ameliyat ve tedavinin başarısı daha yüksektir.Tedavi edilmez ise kayma miktarı giderek artabilir ve göz hareketlerinde kısıtlılık gelişebilir.

Şaşılık birden çok nedene bağlı olabilir. Hamilelik ve doğum sırasındaki sıkıntılar, çocuğun gelişimindeki bozukluklar veya geçirdiği hastalıklar şaşılık için risk faktörü olarak kabul  edilmektedir. Anne veya babada  kayma varsa çocukta şaşılığın görülme ihtimali daha yüksektir, Trafik kazaları, kafaya gelen darbeler, ateşli hastalıklar, hipertansiyon ve şeker hastalığı gibi durumlarda göz kaslarına gelen sinirlerde hasara bağlı olarak göz kaslarında felç oluşabilir ve gözlerde kaymaya neden olabilir. İki yaşından sonra ortaya çıkan şaşılıklarda ise neden, çoğunlukla gözlerdeki miyopi, hipermetropi veya astigmat gibi göz bozukluklarıdır.

Nörooftalmoloji,  gözün beyin ile olan ilişkisini inceleyen, göz ve sinir sisteminin ortak hastalıkları ile ilgilenen bir göz hastalıkları alt uzmanlık alanıdır. Görme sinirinden (optik sinir) beyinde görmenin gerçekleştiği görme merkezine kadar olan görme yolları ve beyin korteksindeki hastalıklar ile gözlerin birbiri ile uyumlu bir şekilde hareket edememesi ile ilgili sorunlar nörooftalmolojinin ilgi alanına girer.

Nörooftalmoloji Hastalıklarının Belirtileri;  görme kaybı, görme alanında daralma, renk görme bozuklukları, görme alanında görülemeyen bir gölge, çift görme, göz etrafında ağrı, göz bebeklerinin büyüklüklerinin birbirinden farklı olması, yüzde kasılmalar, baş ağrısı ve göz kapağı düşüklüğü.